Spółka limited jest odrębną osobą prawną. Największą zaletą tego faktu jest ograniczona odpowiedzialność majątkowa właściciela i zarządu, są oni odpowiedzialni za zobowiązania tylko do wysokości wkładu początkowego spółki. Jest to jedna z pierwszych decyzji, którą musisz podjąć przy zakładaniu firmy.

Przez lata wkład stanowił największą przeszkodę przy zakładaniu spółek z o.o. w Polsce. Stanowił 50.000 złotych, co dla wielu początkujących przedsiębiorców było barierą nie do przejścia. Później obniżoną tę kwotę do 5 tysięcy, które wystarczy zadeklarować.

Jak wygląda kwestia wkładu początkowego w Anglii?

Może wynosić np. 1 GBP, który będzie podzielony na 100 udziałów o wartości 0,01 GBP każdy. Jedyny koniecznym wymogiem jest to, aby co najmniej jeden udział został przyznany.
Czy tego typu spółka ma jakąś słabszą pozycję? Jak pokazuje praktyka nie ma to większego znaczenia w przypadku małych firm i nie są one gorzej traktowane.

Udziałowcy muszą zdecydować czy udziały będą:
1. Wpłacone w całości – fully paid shares
Można to zrobić poprzez wpłatę na konto spółki i wtedy firma może obracać tymi środkami. Oprócz gotówki można przekazać na poczet kapitału zakładowego przekazać takie wartości jak udziały innej spółki, towary, ruchomości, nieruchomości i inne.
W razie niepowodzenia firmy zakończonego likwidacją, odpowiada ona do wysokości wniesionych udziałów. Na pierwszym miejscu zaspokajane są rozszczenia innych podmiotów, a udziałowcy mogą odzyskać swój wkład na samym końcu (o ile coś zostanie).
Udziały wpłacone w spółce na jej bilansie widnieją jako zobowiązania (liabilities) długoterminowe wobec jej udziałowców.

2. Niewpłacone czyli deklarowane – unpaid shares

Sytuacje w której udziałowcy faktycznie nie wpłacają kapitału do spółki. Deklarowany kapitał również widnieje w bilansie jako liabilities wobec jej udziałowców. Jednak różnica jest taka, że w tym przypadku w razie likwidacji spółki to jej udziałowcy odpowiadają majątkiem prywatnym do zadeklarowanej wysokości.

3. Wpłacone częściowo – partly paid shares

Połączenie obydwu powyższych form, czyli jak można się domyślić. Spółka odpowiada do wysokości wkładu wniesionego na konto lub w innej formie, a udziałowcy swoim prywatnym majątkiem w pozostałej wysokości.

Podsumowanie
Jak widać kwestia kapitału zakładowego jest rozwiązana w Wielkiej Brytanii i stanowi łatwy element zakładania spółki. O pozostałych wymogach dowiesz się z poniższego materiału.
safe_image

GOTOWE BEZPŁATNE CHECKLISTY

5 praktycznych e-booków w bonusie

PONAD 100 STRON ROZWIĄZAŃ

JAK W 12 KROKACH URUCHOMIĆ NOWY BIZNES LUB ZAUTOMATYZOWAĆ ISTNIEJĄCY - ZYSKASZ WOLNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ I WOLNY CZAS [PRAKTYCZNE PRZYKŁADY]