Spółki LTD, które sprzedają usługi, odprowadzają podatek VAT w inny sposób, niż firmy oferujące sprzedaż towarów. Nowe przepisy VAT mówią jednak, że gdy sprzedajesz usługi w Unii Europejskiej, w fakturze opisujesz jedynie cenę netto. Odbiorca powinien odprowadzić VAT samodzielnie w swoim kraju.

Według nowych przepisów VAT, jeśli odbiorca usług jest płatnikiem VAT w Polsce lub innym kraju Wspólnoty, będzie musiał doliczyć sobie VAT do ceny usługi, ale równocześnie go sobie odliczy. Dzięki temu, import usług nie powoduje konieczności płacenia VAT.

Nowe przepisy VAT dla firm, które nie są płatnikami

Import usług jest mniej opłacalny dla firm niebędących płatnikami VAT. W takim przypadku zachodzi

konieczność naliczenia VAT w stawce, która obowiązuje w danym kraju i odprowadzenie jej do Urzędu Skarbowego. Z tego powodu, gdy Twój klient mieszka w Polsce i nie płaci VAT, nie będzie mógł go sobie odliczyć od podatku i usługa będzie droższa o 23%.

Jak wystawiać faktury?

Gdy prowadzisz spółkę LTD i opłacasz VAT w Anglii, na fakturze dopisujesz „VAT – reverse charge”, lub robisz adnotację po polsku – „VAT – odwrotne obciążenie”.

Rubryka „stawka VAT” na fakturze powinna mieścić wyrażenie „NP”. Dzięki temu, za opłacenie VAT odpowiada kupujący.

Firma, która nie jest płatnikiem VAT, nie musi się martwić o zmianę przepisów VAT, bo nie będą jej dotyczyły.

Nie ma konieczności rejestrowania się do VAT w UK, jeśli sprzedajesz usługi dla polskich firm, ani nie zachodzi odwrotna konieczność. Zastrzeżeniem są trzy rodzaje działalności, które wymieniamy poniżej:

  • najem, remontowanie i inne sprawy związane z nieruchomościami w Polsce
  • szkolenia i wydarzenia stacjonarne w Polsce
  • transport towarów i osób w Polsce

Warto wiedzieć

W tych trzech przypadkach nowe przepisy VAT także Cię nie dotyczą, bo podlegasz polskim przepisom VAT. To samo dotyczy innych krajów Unii Europejskiej.
safe_image

GOTOWE BEZPŁATNE CHECKLISTY

5 praktycznych e-booków w bonusie

PONAD 100 STRON ROZWIĄZAŃ

JAK W 12 KROKACH URUCHOMIĆ NOWY BIZNES LUB ZAUTOMATYZOWAĆ ISTNIEJĄCY - ZYSKASZ WOLNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ I WOLNY CZAS [PRAKTYCZNE PRZYKŁADY]