Wokół kwesti możliwości legalnego wypłacania sobie pensji ze swoich dochodów ze spółki LTD mieszkając w Polsce narosło wiele mitów. Polega to głównie na braku odpowiedniej wiedzy dotyczącej kwestii rezydencji podatkowych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu tematowi.

Twoja rezydencja podatkowa

Podstawowa zasada określania rezydencji mówi, że osoba fizyczna podlega opodatkowaniu od wszystkich dochodów osiągniętych na terenie naszego kraju, jak również poza nim, jeśli:

– przebywa na terytorium Rzeczpospolitej dłużej niż 183 dni w roku, albo

– posiada na terenie Polski centrum swych interesów osobistych lub gospodarczych

Szczególnie problematyczna jest kwestia ustalenia centrum interesów osobistych. Można przebywać 11 miesięcy poza Polską i wciąż być polskim rezydentem podatkowym, jeśli przebywa tu wciąż np. Twoja żona i dzieci.

Równocześnie mamy podpisane z wieloma krajami o unikania podwójnego opodatkowania, czyli dochody opodatkowane w jednym kraju nie są już opodatkowane po raz drugi w Polsce. Takie porozumienie istnieje m.in. między Polską a Wielką Brytanią. Nawet jeśli mamy w którymś z tych państw rezydencję podatkową.

Ma to istotne znaczenie, ponieważ dochody dyrektora ze spółki mającej rezydencję podatkową w UK podlegają tam opodatkowaniu. To jest istotna zaleta prowadzenia spółek ltd w Anglii, nawet gdy mieszkasz na stałe w Polsce.
Oprócz tego firmy na początkowym etapie działalności w Wielkiej Brytanii mają łatwiej. Zobowiązania podatkowe i inne są zdecydowanie bardziej łatwiejsze do udźwignięcia na wstępnym etapie w Anglii.

Warto jednak pamiętać, że dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii co prawda nie opodatkowujesz w Polsce, ale wchodzi to w podstawę opodatkowania, czyli może spowodować przejście do kolejnego progu podatkowego. Dotyczy to oczywiście osób uzyskujących dochody w obu tych państwach. Jeśli nic nie zarabiasz w Polsce to nie musisz składać nawet zeznania podatkowego.

Kluczowa jest rezydencja podatkowa spółki

[sociallocker]Do ustalenia rezydencji podatkowej spółki kluczowe są następujące kryteria:
– wykonywanie na terytorium Wielkiej Brytanii czynności w zakresie centralnego zarządzania i kontroli
– kraj, w którym zarejestrowano spółkę
– miejsce prowadzenia księgowości
– miejsce faktycznego zarządu

Kwestię rezydencji podatkowej spółki w praktyce rozwiązuje się poprzez odbywanie spotkań zarządu i podejmowaniu decyzji dotyczących spółki co najmniej raz w roku w Wielkiej Brytanii.[/sociallocker]

Potwierdzenie rezydencji spółki zostaje potwierdzone gdy uzyskamy certyfikat rezydencji podatkowej. Taki certyfikat potwierdzi, że masz siedzibę na terenie Wielkiej Brytanii i w tym kraju płacisz podatki. Jest to podstawa do tego, by w Polsce dodatkowego podatku już nie pobierać. Certyfikat rezydencji podatkowej w UK wystawia HMRC (urząd skarbowy).

Prowadzenie firmy w Anglii jest legalne i dla wielu osób opłacalne (szczególnie planujących działać także na rynkach zagranicznych) nawet jeśli mieszkają w Polsce. Wymaga to jednak spełnianiu pewnych warunków i właściwego poukładania od samego początku. Jeśli poważnie myślisz o skorzystaniu z tego rozwiązania to kliknij poniżej.

safe_image

GOTOWE BEZPŁATNE CHECKLISTY

5 praktycznych e-booków w bonusie

PONAD 100 STRON ROZWIĄZAŃ

JAK W 12 KROKACH URUCHOMIĆ NOWY BIZNES LUB ZAUTOMATYZOWAĆ ISTNIEJĄCY - ZYSKASZ WOLNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ I WOLNY CZAS [PRAKTYCZNE PRZYKŁADY]