Analizując potencjalnie skutki Brexitu dla spółek ltd warto spojrzeć na szerszą sytuację w Anglii. Jakie są powody podjęcia takiej decyzji przez społeczeństwo brytyjskie oraz w jakiej sytuacji gospodarczej jest Wielka Brytania? O tym opowiadał Marek Niedźwiedź – właściciel firmy Aexea (kontakt) świadczącej usługi księgowej dla firm.

Dlaczego społeczeństwo brytyjskie zdecydowało o opuszczeniu Unii Europejskiej?

O opuszczeniu Unii w dużej mierze zadecydowały mniejsze miasta. Tam zwolenników Brexitu było ok 70%. Szczególnie wysokie wskaźniki są w średnich miastach w których mniejszości z innych krajów są szczególnie widoczne. W dużej mierzy dotyczy to mniejszości polskiej. W wielu miastach Polacy są bardzo widoczni, a język polski jest słyszalny wszędzie. Wielu Brytyjczykom to się nie podoba. Także głos za opuszczeniem Unii w dużej mierze motywowany był chęcią ograniczenia imigracji.

Kolejnym ważnym powodem za opuszczeniem Unii Europejskiej jest nadmierna biurokracja i fiskalizm, która męczy nie tylko Brytyjczyków.

Jak jest obecnie sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii?

Pod wieloma względami sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii jest w tym momencie bardzo dobra.

1. Ilość działających firm jest rekordowa
2. Bezrobocie jest minimalne, bo wynosi 5% W większości branż jest niedobór pracowników.
3. Największy wpływ do budżetu jest z podatku od osób fizycznych, czyli ludzie się bogacą

Oprócz tego można z optymizmem patrzeć w przyszłość, bo jest wiele pozytywnych planów jeszcze większego ułatwienia dla przedsiębiorców. Jednym z przykładów jest pomysł całkowitej likwidacji składki, która jest odpowiednikiem polskiego zusu, dla najmniejszych firm – samozatrudnionych!

Podsumowanie
Decyzja Brytyjczyków o opuszczeniu Unii została podjęta pod wpływem populistycznych kampanii. Oczywiście w dużej mierze odpowiedzialność za taką decyzję ponosi sama Unia rodząca tony bezsensownych przepisów.

Mimo wszystko można mieć nadzieję, że nawet poza wspólnotą europejską Wielka Brytania będzie dobrym miejscem do prowadzenia biznesów.

Poniżej znajdziesz zapis do całego webinaru na temat potencjalnych skutków Brexitu.

safe_image

GOTOWE BEZPŁATNE CHECKLISTY

5 praktycznych e-booków w bonusie

PONAD 100 STRON ROZWIĄZAŃ

JAK W 12 KROKACH URUCHOMIĆ NOWY BIZNES LUB ZAUTOMATYZOWAĆ ISTNIEJĄCY - ZYSKASZ WOLNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ I WOLNY CZAS [PRAKTYCZNE PRZYKŁADY]